Certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia

Certyfikaty

Czasami uczestniczę w szkoleniach branżowych. Otrzymane certyfikaty potwierdzają zdobytą podczas szkoleń, prezentacji i wykładów wiedzę z zakresu stosowania właściwych technologii i materiałów.